Odpowiadając na pytanie, co to jest ergonomiczność, należy wziąć pod uwagę, że istnieją różne rodzaje ergonomii. Najpopularniejszy jest podział na ergonomię korekcyjną i ergonomię koncepcyjną. Czasem wymienia się także ergonomię układów, która stanowi całościowe rozwiązania układów.

Ergonomia korekcyjna – jak sama nazwa wskazuje – odpowiada za korekcję już istniejących stanowisk pracy. Pod uwagę bierze się stopień dostosowania stanowisk do psychofizycznych możliwości pracowników. Analizuje się możliwe rozwiązania, które mogą prowadzić do zmniejszenia istniejących obciążeń. Rozważa się także podjecie takich działań, które usprawnią wykonywanie obowiązków, poprawią wydajność i jakość pracy. Korekta stanowisk pracy odbywa się przede wszystkim na drodze modernizacji maszyn i urządzeń, wymiany sprzętu na sprzęt ergonomiczny, odpowiedniego doboru ergonomicznych mebli do siedzenia. Szczególną wagę przywiązuje się do poprawienia warunków pracy w biurach.

Ergonomia korekcyjna jest bardzo praktyczna, gdyż dostarcza gotowe wnioski na podstawie obserwacji. Nie kieruje się ideologicznymi założeniami, ale rzeczywistością, zaobserwowanymi niedociągnięciami i wadami układu pracy. Projekt optymalizacji zostaje opracowany na podstawie zestawienia warunków panujących w miejscu pracy z wymogami psychofizycznymi, antropologicznymi i biomechanicznymi człowieka, a także z wymaganiami społecznymi i organizacyjnymi cechami pracy.

Ergonomia koncepcyjna zajmuje się projektowaniem układu, który zapewni maksimum niezawodności i bezpieczeństwa w nowopowstającym miejscu pracy. Jej celem jest zaprojektowanie optymalnego narzędzia, maszyny, czy urządzenia, albo też całego obiektu przemysłowego. Ergonomia koncepcyjna ma znaczenie na etapie projektowania i zajmuje się optymalizacją całego układu pracy: człowiek – urządzenia – środowisko pracy. Punktem odniesienia są możliwości psychofizyczne człowieka – do nich to właśnie dostosowywane są projekty.

Obydwa rodzaje ergonomii – korekcyjna i koncepcyjna – uzupełniają się nawzajem i są ze sobą ściśle powiązane. Każda czerpie informacje zdobyte podczas analiz przeprowadzanych przez ten drugi kierunek nauki.

Najbardziej racjonalne jest korzystanie z wiedzy i działań ergonomii koncepcyjnej, ponieważ o wiele łatwiej jest urządzić miejsce pracy zgodnie z nowopowstałym projektem, niż przerabiać i dostosowywać do wymogów ergonomii środowisko pracy, w którym pracownicy są już przyzwyczajeni do obecnych norm, zasad i warunków, oraz do ustawienia poszczególnych maszyn i urządzeń.